ARBO INFORMATIEBLAD 14 PDF

Documenten Lawaai op het werk Te veel geluid op het werk kan het gehoor beschadigen. Zo erg dat het kan leiden tot lawaaislechthorendheid, een gehoorbeschadiging die niet meer geneest. Om werknemers te beschermen tegen lawaaislechthorendheid moeten werkgevers de plaatsen en werkzaamheden inventariseren waar dit gevaar zich voordoet en maatregelen treffen. Vanzelfsprekend moet de effectiviteit van de maatregelen ook gecontroleerd worden. Blijvende gehoorschade Geluid ontstaat door snelle luchtdrukverschillen. Als die luchtdrukverschillen heel erg groot zijn, kan schade in het oor optreden.

Author:Kikora Zulkibei
Country:Brunei Darussalam
Language:English (Spanish)
Genre:Photos
Published (Last):1 May 2019
Pages:135
PDF File Size:17.59 Mb
ePub File Size:16.88 Mb
ISBN:496-5-66045-934-5
Downloads:95886
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:MogorDocumenten Lawaai op het werk Te veel geluid op het werk kan het gehoor beschadigen. Zo erg dat het kan leiden tot lawaaislechthorendheid, een gehoorbeschadiging die niet meer geneest.

Om werknemers te beschermen tegen lawaaislechthorendheid moeten werkgevers de plaatsen en werkzaamheden inventariseren waar dit gevaar zich voordoet en maatregelen treffen. Vanzelfsprekend moet de effectiviteit van de maatregelen ook gecontroleerd worden.

Blijvende gehoorschade Geluid ontstaat door snelle luchtdrukverschillen. Als die luchtdrukverschillen heel erg groot zijn, kan schade in het oor optreden. Blootstelling aan een grote geluidsdosis zal leiden tot tijdelijke gehoorvermindering, oorsuizen of het waarnemen van een pieptoon.

Bij incidentele blootstelling zal het gehoor zich in principe wel herstellen. Maar bij geregelde blootstelling aan een grote dosis ontstaat een blijvende gehoorschade.

Deze schade ontstaat meestal geleidelijk, maar kan ook acuut optreden. Bij een geleidelijk optredende gehoorschade is het vaak de omgeving die de schade waarneemt. Gehoorschade kan men als volgt herkennen: De persoon gaat vaak harder praten. De persoon zet het geluid van tv en radio harder. De persoon hoort geen hoge tonen of zachte geluiden meer. Bovendien neemt de kans op ongevallen toe doordat bijvoorbeeld waarschuwingssignalen niet gehoord worden.

Beroepen met grote kans op gehoorschade Beroepen die veel te maken hebben met hoge geluidsniveaus zijn hout- en metaalbewerkers, bouwvakkers, vrachtwagenchauffeurs, defensiepersoneel, politieagenten, boeren, diskjockeys en musici leden van orkesten. Ook in minder voor de hand liggende sectoren komt soms schadelijk geluid voor. Zoals in zwembaden, gymnastiekzalen, recreatiecentra en kinderdagverblijven.

Wetgeving geluid Werkgevers zijn volgens de wet verplicht om gehoor schade bij hun personeel te voorkomen. Ook werknemers zelf hebben verplichtingen. De wet kent de volgende regels over geluid op de werkplek: Bij blootstelling aan een dagelijkse dosis boven de 80 dB A moet de werkgever gehoorbeschermers beschikbaar stellen. Bij dagelijkse blootstelling aan een dosis boven de 85 dB A zijn werknemers verplicht om gehoorbeschermers te dragen.

Bij blootstelling boven de 85 dB A moet een Plan van Aanpak worden gemaakt. Als de grenswaarde van 87 dB A wordt overschreden gemeten in het oor, dus rekening houdend met de gehoorbeschermers , moet er direct voor gezorgd worden dat het geluid onder deze grenswaarde wordt gebracht.

Werkgevers moeten hun personeel voldoende voorlichten over de gevaren van geluid. Werknemers hebben recht op een gehoortest om vast te stellen dat de getroffen maatregelen effectief zijn. Het geluidsniveau wordt weergegeven in decibel dB. De eenheid van het geluidsniveau wordt dan uitgedrukt in dB A. Minder lang blootstellen Bij het bepalen van de dagelijkse dosis geluid gaat de wet uit van een werkdag met 8 uur per dag.

De belasting als gevolg van geluid kan worden teruggedrongen door werknemers minder lang bloot te stellen aan geluid. De afname bij een halvering van de duur bedraagt 3 dB A. Bij een blootstelling aan 83 dB A bij 8 uur zal de belasting bij 4 uur 80 dB A worden, mits de geluidsdosis bij de andere 4 uur veel lager ligt. Gehoorschade voorkomen Een werkgever kan verschillende maatregelen treffen om schadelijk geluid op de werkplek te reduceren: aanschaf en gebruik van stillere machines; ontwikkelen van stillere productiemethodes; machines plaatsen in geluiddempende kasten; personeel laten werken in geluiddempende cabines; goed onderhoud materieel; blootstellingsduur zo veel mogelijk beperken.

Als bovenstaande maatregelen nog niet mogelijk zijn of te weinig effect sorteren, moet gebruik worden gemaakt van gehoorbeschermingsmiddelen.

THE SINGULAR LIFE OF ALBERT NOBBS PDF

Lawaai op het werk

Met de wijziging per 1 juli vervalt de plicht voor ondernemers om aangesloten te zijn bij een arbodienst. Een ondernemer mag nu ook zelf de arbotaken uitvoeren, al blijven er taken waarvoor hij een bedrijfsarts in moet schakelen. Daarnaast wordt de preventiemedewerker verplicht. Alle Nederlandse ondernemingen zijn verplicht om een of meer eigen medewerkers als preventiemedewerker aan te wijzen. Daarvoor maakt het niet uit of de onderneming is aangesloten bij een arbodienst.

ALAMO DRAFTHOUSE SLAUGHTER LANE MENU PDF

Arbo-Informatiebladen

Het beste sluissysteem bestaat uit een algehele overkapping die door middel van deuren gesloten kan worden als de vrachtwagen binnen is. Een alternatief kan gezocht worden in een sluissysteem dat vast zit aan het laadbordes en rondom de vrachtwagen aansluit. Dit systeem heeft echter als nadeel dat langs de onderkant van de vrachtwagen nog steeds hinderlijke tocht en koude kan ontstaan. Om veelvuldige adaptatie van de ogen en struikelen te voorkomen dient de laad- en losplaats voorzien te zijn van werkverlichting lichtsterkte — lux. Om onnodige belasting van de medewerkers te voorkomen dienen de laadvloer van de vrachtwagen en de vloer van het laadperron zich op dezelfde hoogte te bevinden.

CPH DOX PROGRAM PDF

Arbeidsomstandighedenwet

Naast praktijkinformatie en veel voorbeelden, geven we per onderwerp een overzicht van de wetgeving. Bekijk de AI-bladen Gevaarlijke stoffen Werken met gevaarlijke stoffen is aan strenge voorschriften en regelgeving gebonden. Als werkgever moet je maatregelen nemen om de veiligheid en gezondheid van de medewerkers te garanderen. In alle werksituaties kunnen gevaarlijke stoffen voorkomen. Niet alleen in verpakte producten, zoals schoonmaakmiddelen, kitten, verven en smeermiddelen, maar ze kunnen ook tijdens het werk ontstaan. Denk aan lasrook, hout- en kwartsstof en dieselmotoremissie. Bekijk de AI-bladen Fysieke belasting Fysieke belasting is het totaal aan houdingen, bewegingen en krachten waaraan een werknemer gedurende de dag blootstaat.

Related Articles