BASISVAARDIGHEDEN SPELLING EN INTERPUNCTIE PDF

Voor zover het maken van reprografische verveelvoudigingen uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16h Auteurswet dient men de daarvoor verschuldigde vergoedingen te voldoen aan Stichting Reprorecht Postbus , KB Hoofddorp, Voor het overnemen van een gedeelte n uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken artikel 16 Auteurswet kan men zich wenden tot Stichting PRO Stichting Publicatie- en Reproductierechten Organisatie, Postbus , KB Hoofddorp, All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without prior written permission of the publisher. In deze serie zijn nu spelling, grammatica, formuleren en rekenen opgenomen. De serie Basisvaardigheden is ontwikkeld om hiaten in de kennis van taal en rekenen bij pabostudenten weg te werken. Basisvaardigheden spelling en interpunctie biedt studenten de mogelijkheid om zich de spelling stap voor stap eigen te maken.

Author:Kikazahn Nekus
Country:Tanzania
Language:English (Spanish)
Genre:Politics
Published (Last):28 April 2015
Pages:383
PDF File Size:12.97 Mb
ePub File Size:10.16 Mb
ISBN:873-7-41304-483-7
Downloads:82242
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:MikalrajasVoor zover het maken van reprografische verveelvoudigingen uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16h Auteurswet dient men de daarvoor verschuldigde vergoedingen te voldoen aan Stichting Reprorecht Postbus , KB Hoofddorp, Voor het overnemen van een gedeelte n uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken artikel 16 Auteurswet kan men zich wenden tot Stichting PRO Stichting Publicatie- en Reproductierechten Organisatie, Postbus , KB Hoofddorp, All rights reserved.

No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without prior written permission of the publisher. In deze serie zijn nu spelling, grammatica, formuleren en rekenen opgenomen. De serie Basisvaardigheden is ontwikkeld om hiaten in de kennis van taal en rekenen bij pabostudenten weg te werken. Basisvaardigheden spelling en interpunctie biedt studenten de mogelijkheid om zich de spelling stap voor stap eigen te maken.

Met de instaptoets op de website kun je controleren of je kennis van de spelling toereikend is. Na het maken van deze instaptoets krijg je een advies op maat. Zie hiervoor nl. Op een eenvoudige, heldere wijze worden in het boek alle regels van de spelling uitgelegd aan de hand van voorbeelden en oefenvragen. Soms leent het onderwerp zich niet voor een aparte oefening. In die gevallen wordt de lesstof van verschillende onderwerpen gecombineerd aangeboden.

In elk hoofdstuk komt een nieuw onderwerp aan de orde. Zo kan er in willekeurige volgorde worden geoefend. Elk hoofdstuk eindigt met een samenvatting waarin de regels nog eens kort zijn weergegeven. Tevens zijn achterin het boek samenvattende schema s opgenomen. Op staan extra oefeningen en toetsmateriaal. De methode is geschikt voor zelfstudie, maar kan ook worden ingezet bij lessen.

Basisvaardigheden spelling en interpunctie biedt zowel de leerstof voor de basisvaardigheden als voor de voortgezette spelling. Naast regelkennis en toepassing besteden we ook aandacht aan afbreken van woorden en interpunctie. Dit boekje volgt de spelling zoals die wordt beschreven in de Woordenlijst Nederlandse Taal, het zogenoemde Groene Boekje.

Bij de derde druk De derde druk van Basisvaardigheden spelling en interpunctie heeft vrijwel dezelfde opbouw als de eerste en de tweede druk. Het verschil met de vorige editie betreft enerzijds de theorie, anderzijds de oefeningen. Allereerst is er een inleidend eerste hoofdstuk gekomen, waarin de beginselen van de spelling worden toegelicht. Verder heeft de theorie van de werkwoordspelling een iets andere opbouw gekregen, waardoor de uitleg voor studenten nog toegankelijker is geworden.

Daarnaast bevat dit deel meer oefeningen en meer gemixte oefeningen dan de eerste drukken. Een aantal opgaven is herzien en bovendien zijn aan elk hoofdstuk toetsvragen toegevoegd die qua vorm en vraagstelling sterk lijken op de toetsvragen van het Cito. Enkele paragrafen zijn samengevoegd. De overzichtelijke werkwoordschema s in de bijlagen zijn gebleven. Het laatste 10 hoofdstuk bevat niet alleen de antwoorden van alle opgaven, maar geeft bij de nieuwe oefeningen tevens de uitleg bij elk item.

Daarnaast zijn theorie, oefeningen en antwoorden vanzelfsprekend volledig gecorrigeerd. Op is veel extra oefenstof beschikbaar met uitgebreide uitleg bij de items. Wij zijn er stellig van overtuigd dat Basisvaardigheden spelling en interpunctie studenten uitstekend voorbereidt op de Taaltoets-pabo van het Cito. Deze serie is ontwikkeld om studenten op een toegankelijke en doeltreffende manier te helpen hiaten in hun basisvaardigheden weg te werken.

Een uitkomst voor alle studenten die straks goed voorbereid voor de klas willen staan. Bovendien is de serie een uitstekende voorbereiding op de taal- en rekentoets-pabo.

De serie voor de pabo bestaat uit de volgende delen: Basisvaardigheden spelling en interpunctie Basisvaardigheden grammatica Basisvaardigheden formuleren Basisvaardigheden rekenen Door de overzichtelijke opbouw en de duidelijke praktijkvoorbeelden is Basisvaardigheden spelling en interpunctie ook tijdens de rest van de studie en daarna een handig naslagwerk. Met de gratis instaptoets op de website kunnen studenten controleren of hun kennis van de basisspelling toereikend is.

Na het maken van deze instaptoets krijgen zij een advies op maat. Dit eerste hoofdstuk gaat kort in op deze beginselen, waarna de basisregel van de open en gesloten lettergrepen wordt uitgelegd. Paragraaf 1. De afspraken zijn bedoeld om het schrijven en lezen zo makkelijk en duidelijk mogelijk te maken.

Uitgangspunt is om een woord altijd op dezelfde manier te schrijven. Hiervoor zijn regels geformuleerd. Dat houdt in dat de spelling niet gebonden is aan streek of uitspraak. Een voorbeeld hiervan is: honden hond Bij hond hoor je als laatste klank een t, maar je schrijft een d omdat je honden met een d schrijft.

Er zijn uitzonderingen op deze basisregel: huizen huis Huis schrijf je met een s en niet met een z, terwijl huizen wel een z bevat. Hierdoor bestaan onder andere de verschillen tussen ei ij en ou au. Klinkers zijn: a, e, i, o, u en y; er zijn korte en lange klinkers. Medeklinkers zijn: b, c, d, f, g, h, j, k, l, m, n, p, q, r, s, t, v, w, x en z. Als je een woord in stukjes verdeelt, ontstaan er lettergrepen. Regels bepalen hoe je een woord in lettergrepen kunt verdelen zie hoofdstuk 8 , maar meestal kun je het horen door het woord langzaam uit te spreken.

Je hoort hier niets ongewoons. Voor de zekerheid controleer je de spelling. Daarvoor verdeel je het woord in lettergrepen: schaa-pen. Je hoort hier iets ongewoons. In plaats van takken hoor je het woord taken. Dat is een ander woord met een andere betekenis. Dit klopt dus niet. Een medeklinker verdubbel je als er op die medeklinker nog een onbeklemtoonde lettergreep volgt.

De -s aan het einde van een woord verandert in het meervoud vaak in -z: huis huizen maar niet na een korte klinker: kus kussen De -f aan het einde van een woord verandert in het meervoud vaak in een -v: raaf raven maar niet na een korte klinker: stof stoffen maar niet bij woorden uit een vreemde taal die eindigen op -aaf en -oof: filosoof filosofen Bij werkwoorden die eindigen op -ven of -zen, verandert deze v in een valse f en de z in een valse s als je de stam vormt: verven ik verf reizen ik reis Voorbeelden Zet in het meervoud, verdeel in lettergrepen en leg uit.

De -f aan het einde van een woord verandert in het meervoud vaak in een -v, maar niet na een korte klinker. De -s aan het einde van een woord verandert in het meervoud vaak in -z maar niet na een korte klinker. Op kun je verder oefenen 17 20 Oefening meerkeuzevragen hoofdstuk 1 Is het onderstreepte woord correct gespeld?

AUTOMATA COMPUTABILITY AND COMPLEXITY BY ELAINE RICH PDF

Basisvaardigheden Spelling en interpunctie – 3e druk 2014

Sakasa Masha Gessen The Brothers 13, Gratis verzending vanaf 20 euro 30 dagen bedenktijd en gratis retourneren Ophalen bij een bol. Geoffrey Parker Imprudent King 34, In a book about Tamerlan and Dzhokhar Tsarnaev and their role in the Boston Marathon bombing, she barely describes the crime She is to be commended for humanizing rather than demonizing the brothers Earn while you study. Bezorgopties We bieden verschillende opties aan voor het bezorgen of ophalen van je bestelling. Toon meer Toon interpuhctie. Reviews Schrijf een review. How did such a nightmare come to pass?

HARAPPAN CIVILIZATION IN PDF

Basisvaardigheden spelling en interpunctie voor de pabo

Voodoomi Mcphee Maximum Harm 28, Geoffrey Parker Imprudent King 34, Award-winning Russian journalist Masha Gessen draws on her unique insight and credentials to deliver a powerful story of dislocation, and the longing for clarity and identity that can reach the point of combustion. Trusted by students worldwide Over the past month, 21, students have bought study materials through Stuvia. With their assistance, you can become well prepared and can avoid having to retake exams. Het is echter in een enkel geval mogelijk dat door omstandigheden de bezorging vertraagd is. Have you written lots of lecture summaries or notes? Basisvaardigheden — Spelling en interpunctie Goeie samenvatting van het gehele boekje Basisvaardigheden spelling en interpunctie.

Related Articles