BEELDTAAL PERSPECTIEVEN VOOR MAKERS EN GEBRUIKERS PDF

JoJonris Need the whole book to understand it all? No trivia or quizzes yet. Op dit soort vragen geeft Beeldtaal een antwoord. The best study guides.

Author:Kagrel Faerr
Country:Paraguay
Language:English (Spanish)
Genre:Marketing
Published (Last):15 May 2017
Pages:161
PDF File Size:7.26 Mb
ePub File Size:12.18 Mb
ISBN:153-8-56352-742-4
Downloads:89881
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:GajinKoetsenruijter, J. Smit Boom Lemma uitgevers 16 De inhoud van dit uittreksel is met de grootste zorg samengesteld. Incidentele onjuistheden kunnen niettemin voorkomen. Je dient niet aan te nemen dat de informatie die Students Only B. Dit uittreksel is voor persoonlijk gebruik en is bedoeld als wegwijzer bij het originele boek. Wij raden aan altijd het bijbehorende studieboek te kopen en dit uittreksel als naslagwerk erbij te houden.

In dit uittreksel staan diverse verwijzingen naar het studieboek op basis waarvan dit uittreksel is gemaakt. Dit uittreksel is een uitgave van Students Only B. Copyright StudentsOnly B. Alle rechten voorbehouden. De uitgever van het studieboek is op generlei wijze betrokken bij het vervaardigen van dit uittreksel. Voor vragen kun je je per email wenden tot info studentsonly. Een boek over kijken Visuele geletterdheid. Kennis van beeld maakt beeldwijs Waarom beeldtaal? De functies van beeld Gestalt.

De betekenis van wat we zien Retorica. Beelden die overtuigen Compositie. Compositie is ordening en hirarchie Typografie. Alle letters hebben hun eigen karakter De derde dimensie. Licht op perspectief Kleur. Zonder kleur geen smaak Fotografie. Fotos in beeld 3 5 6 8 10 12 14 16 18 19 21 Students Only B. Bron : Beeldtaal W.

Koetsenruijter e. Hoofdstuk 1 Inleiding. Een boek over kijken 1. Het uitgangspunt is dat vanaf nu goed geredeneerd kan worden waarom voor een bepaalde grafische vormgeving gekozen wordt, bijvoorbeeld bepaalde kleuren, vormen en composities.

Wat houdt het begrip beeld eigenlijk in? Beeld wordt in het boek als volgt omschreven: het omvat alle communicatieve middelen die als doel hebben een communicatief-retorische werking te hebben.

Het gaat hier om tweedimensionale media, niet primair tekst, die een boodschap over proberen te brengen. Beeldtaal let vooral op de grafische vormgeving van beelden en zal zich dus niet richten op primaire teksten zoals verbale taal, zowel geschreven als gesproken.

Tekst moet bij beelden dus een ondersteunende functie hebben. Voor een voorbeeld, zie: hfst. Het grijze gebied tussen beeld en tekst is erg groot: een diagram of grafiek bevat beeld n tekst. Beelden worden dus uitgezonden via een tweedimensionaal medium, bijvoorbeeld via beeldschermen of papier. Het ligt er hierbij aan hoe de vormen worden vormgegeven en tot ons komen in de tweedimensionale media.

Door de toevoeging van lichtinval, spiegeling en schaduwen kunnen 2D-beelden tot 3D-beelden worden omgevormd. Biedermann onderscheidde 36 verschillende geonen 3D-vormen , zoals bijvoorbeeld een piramide, bol, cilinder, kegel et cetera. Geonen kunnen altijd aangepast worden en worden daarom veelvuldig gebruikt door game-ontwikkelaars.

Het toekennen van kleur, tint, glans of structuur digitaal vormgeven aan geonen wordt geon rendering genoemd. Vaak hebben beelden namelijk tekst nodig om het een en ander te verklaren.

Daarom kan visuele communicatie het best als volgt omschreven worden: Visuele communicatie is de integratie van beelden en beeldelementen en woorden tot n communicatie-eenheid Horn , zie: hfst.

Tekst bij beelden kent twee soorten benvloeding: positieve benvloeding beeldverklarend of -ondersteunend en negatieve benvloeding parodien. Students Only B. Dit wordt ook wel de communicatief-retorische functie genoemd. De hoofdvraag hierbij is of de gebruikers kijkers het beeld begrijpen en daar zelf een betekenis aan hangen.

Stelt dat de communicatie begrepen wordt. Retorica overtuigd worden. Stelt dat de visuele communicatie overtuigend is. Gestalttheorie zien. Licht de waarneming van visuele communicatie toe. Hoofdstuk 2 Visuele geletterdheid. Kennis van beeld maakt beeldwijs 2. Kort gezegd is visuele geletterdheid de vaardigheid in het kijken naar en ontleden van beelden. Het boek noemt zes verschillende definities, dus het blijkt dat visuele geletterdheid veel elementen bevat.

Concluderend omvat visuele geletterdheid het volgende: de capaciteit om zichtbare objecten, handelingen of symbolen beelden te interpreteren en kritisch te evalueren vanuit zowel het makers- als gebruikersperspectief. Hierbij moet worden opgemerkt dat vanuit beide perspectieven anders naar de visuele geletterdheid wordt gekeken. Zo zal de maker vanuit de designerkant naar beelden kijken en zullen gebruikers kijken naar de uitstraling en boodschap van een beeld.

In deze paragraaf worden de drie theorien nader uitgelegd. De Gestalttheorie staat voor het totaalbeeld. Het beeld moet als een geheel worden gezien en dus niet als losse onderdelen. De Gestalttheorie maakt gebruik van meerdere Gestaltwetten om de beelden te kunnen verklaren wat zien we?

De Gestaltwetten worden uitgebreid behandeld in hoofdstuk 4. Semiotiek richt zich vooral op de vraag: wat betekent datgene wat we zien? Retorica houdt zich bezig met de overtuigingskracht van beelden en richt zich op de vraag: wat doet het beeld met mij en waarom heb ik die reactie? De drie theorien zijn niet hirarchisch te verdelen: het gaat hier om een iteratief proces. Zo kun je eerst schrikken van een beeld dat je ziet semiotiek , je vervolgens afvragen wat het nou eigenlijk betekent retorica en daar later pas het totaalbeeld Gestalt van zien.

Hoofdstuk 3 Waarom beeldtaal? De functies van beeld Beeld is een vorm van communicatie. Communicatie bestaat uit twee vormen: verbale communicatie en non-verbale communicatie. Verbale communicatie omvat geschreven en gesproken taal, non-verbale communicatie bestaat uit niet-talige signalen of tekens. Let op: in het algemeen denken mensen dat non-verbale communicatie alleen lichaamstaal omvat, maar het dragen van een opvallend T-shirt valt ook onder non-verbale communicatie.

Beeldtaal maakt gebruik van een combinatie van verbale en non-verbale communicatie en smelt deze samen tot een visuele eenheid. In de aankomende paragrafen worden de functies verduidelijking van complexe zaken, universele boodschap, overtuigen, vergelijken en emotioneren van beeld uitgelegd.

Het visualiseren helpt complexe zaken duidelijker te maken of te vereenvoudigen: een afbeelding van het menselijk lichaam in een biologieboek staat beter dan een beschrijving daarvan. Wel moet er opgepast worden dat makers de afbeelding anders kunnen opvatten dan een doorsnee gebruiker. Een visualisatie kleurrijke afbeelding van botsende neutronen valt voor een wetenschapper direct te begrijpen, terwijl voor een buitenstaander het een afbeelding is met veel kleuren, vormen en zonder een betekenis.

De waarheid wijkt dan af van de werkelijkheid. Voorbeelden hiervan zijn weerkaarten en verkeersborden. Het kan echter zijn dat door culturele verschillen mensen in andere landen niet dezelfde semiotiektheorie gebruiken en dus een totaal andere betekenis aan bepaalde visuele communicatie hangen. Bij een foto in de krant heb je al snel het gevoel dat het echt gebeurd is, non-fictie is. De overtuigingskracht van dat soort fotos is erg groot, mede door de context waarin de foto geplaatst wordt krant staat vaak bekend als betrouwbaar.

Dat wil niet zeggen dat alle fotos echt zijn: soms valt over de echtheid van afbeeldingen te twisten. De kracht van overtuigen kan namelijk ook leiden tot manipulatie: beeldmanipulatie, in deze tijd beter bekend als photoshoppen. Onder beeldmanipulatie vallen: bewerken van beeld manipuleren van beeld zoals vaak bij modelfotos gebeurt verkeerd labelen van een situatie selectief afbeelden in scne gezette afbeeldingen zie: hfst. Hoe trek je nou die aandacht?

Deze paragraaf gaat uit van drie pijlers: emotie, vermaak en prikkel. Door bijvoorbeeld een controversile foto te gebruiken, trek je zeker de aandacht van mensen prikkel die bij het zien van de foto een bepaalde emotie uiten. Toch kiezen veel makers eerder voor een functionele, mooie of interessante foto om het oog van de kijker te vermaken. Hoofdstuk 4 Gestalt. De Gestalttheorie bestaat uit meerdere Gestaltwetten honderden , waarvan de meest belangrijke verderop in dit hoofdstuk worden behandeld.

Het uitgangspunt van Gestalt is dat makers en gebruikers beelden in een bepaalde orde zien en zo informatie opnemen. Waarom zien we eerst de voorgrond van het plaatje en daarna pas de achtergrond? De hersenen spelen een grote rol in de waarneming perceptie van beelden: die analyseren het beeld, interpreteren het beeld vervolgens en uiteindelijk wordt er informatie aan gekoppeld. Perceptie kan verschillend zijn per doelgroep, de ene groep kan visuele communicatie anders interpreteren en er een andere boodschap aan koppelen.

Dat zou betekenen dat visuele communicatie een kwestie is van smaak en dat zou ingaan tegen het doel en nut van visuele communicatie. De Gestaltwetten helpen om visuele communicatie te analyseren en interpreteren, zodat deze door een grote groep mensen geordend kan worden.

Er zijn twee elementen waar de Gestaltwetten altijd op bouwen: overzicht en rust. Die twee elementen zorgen ervoor dat de cognitive overload breinbelasting zo min mogelijk is.

BERNHARD KALKWERK PDF

Beeldtaal H1-H11

.

AMORPHOPHALLUS KONJAC PDF

BEELDTAAL PERSPECTIEVEN VOOR MAKERS EN GEBRUIKERS PDF

.

Related Articles